Dotace, granty projekty

Přehled dotací, které můžou kluby a tělovýchovné jednoty získat v rámci dotačních programů jednotlivých subjektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/sport-1/odkazy

Vyhlášení podpory

Podání žádosti - do 1. 7. 2016, formulář - zde

Metodické pokyny

Obecné

Neinvestiční

Investice

Česká asociace stolního tenisu http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/

 

1) Program IV. MŠMT - Údržba a provoz sportovních hal na rok 2016 (do 7.10.2016)
2) Program VIII. MŠMT - Na organizaci sportu v TJ/SK na rok 2016 (do 7.10.2016)
3) Výzva ČAST - "ostatní členové", za každého registrované ostatního člena (zaplacený EP na sezonu 30,-Kč) pošle ČAST oddílu zpět 60,-Kč
4) MŠMT program V. - Organizace sportu - žádosti mohou podávat všechny oddíly pracující s mládeží (podpora materiálního vybavení, příspěvek na trenéry, příspěvek na nájem hal), pro rok 2015 ukončeno
5) Podpora větších oddílů - Sportovní střediska talentované mládeže, Oddíly talentované mládeže, Krajské centra mládeže
6) Příspěvek za umístění na žebříčku mládeže ČR

Krajský svaz stolní tenisu http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/ekonomika.htm

 

1) Příspěvek za účast (30.000,-Kč) a umístění na KBT LK (10.000,-Kč), za sezonu 2014/2015 vycházel příspěvek oddílu za účast mládežníka na turnaji na 50,-Kč
2) Příspěvek za účast na MČR jednotlivců a mládeže, Příspěvek za umístění na žebříčku ČR (viz rozpočet)
3) Příspěvek za pořádání akce mládež (2.000,-Kč/akce) - na rozhodčí, pronájem haly, míčky, ceny
Připomínka: KSST LK mj. dostává finance od ČAST na základě počtu registrovaných členů mládeže. Čím více dětí bude mít kraj registrovaných, tím více se bude mezi oddíly financí uvolňovat. Aktuálně vychází částka na 150,-Kč za každé registrované dítě. Tyto finance svaz dále přerozděluje oddílům.

Liberecký kraj http://www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk

4.20 Program Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení
4.21 Program Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací
4.22 Program  sport handicapovanych
4.23 Program Sportovní akce

Města a obce

viz stránky jednotlivých měst a obcí

Ostatní

Přeshraniční spolupráce (http://www.ziel3-cil3.eu/de/index.html)
Nadace (Lasvit, Nadace Preciosa, ...)
ČUS (http://www.cus-sportujsnami.cz/)