Specifikace plateb
         
  1. a 2. pozice 34 (stolní tenis)
  3. - 8. pozice EČO klubu  
  9. - 10. pozice specifikace platby  
         
         
Specifikace platby      
01 evidenční poplatek
02 nová registrace      
03 přestupní poplatek      
04 poplatek za školení trenérů      
05 poplatek za školení rozhodčích    
06 převody soutěží    
07 startovné v mistrovských soutěžích    
08 startovné v Českém poháru    
09 pokuty za mládež      
10 pokuty za rozhodčí      
11 pokuty za trenéry      
12 poplatek za odvolání, námitku    
13 ostatní      
         
Příklad: 3450500603      
  34 - stolní tenis      
  505006 - KMST Liberec      
  03 - přestupní poplatek