Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje, z.s.

Stanovy KSSTLK

Přehled evidence

Evidenční čísla klubů (EČO)

Specifikace platby Konference 2020 -delegace

Konference 2020 - usnesení

 

Složení KSST LK

Předseda KSST Liberec

Ing. Jiří Veselka

řízení svazu

 

veselka.jiri@seznam.cz

Hospodář KSST Liberec

Ing. Ivo Petříček

ekonomika, KR, webové stránky KSST Liberec, krajský pohár

 

petricekivo@gmail.com

Předseda STK

Ing. Jan Varcl

řízení mistrovských soutěží

zadávání výsledků - STIS

728 047 790

j.varcl@seznam.cz

Místopředseda KSST Liberec a předseda KM

Bc. Martin Protiva

řízení soutěží mládeže

TMK, projekty a granty

777 263342

martinprotiva@seznam.cz

Předseda Registrační a přestupní komise

Ing. Vladimír Milata

Registr ČAST, krajské přestupy

 

milata.v@centrum.cz

Ostatní funkcionáři zabezpečující práci svazu

Revizní komise

Ing. Jan Drechsler

člen

 

jandrechsler@sendme.cz

Vlastimil Pecka

člen

 

pecka@educaquality.cz

Antonín Bělonožník

   
Antonin.Belonoznik@seznam.cz

Komise STK

Jan Varcl

předseda, vedoucí soutěže

 

j.varcl@seznam.cz

Petr Zahradník

člen

 

petr.zahradnik76@tiscali.cz

Jan Kaněra

člen

 

kanys.03@seznam.cz

Komise KM

Martin Protiva

předseda

 

martinprotiva@seznam.cz

Tomáš Martenek

člen

 

tomas.martenek@nemlib.cz

Aleš Bayer

člen

 

adunek@seznam.cz

 

IČO - 22895311

Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu 2608251309/0800,

Variabilní symbol: 34xxxxxxyy, kde xxxxxx - šestimístné EČO klubu, yy - specifikace platby