Krajský svaz stolního tenisu Libereckého kraje, z.s.

Stanovy KSSTLK

Přehled evidence

Evidenční čísla klubů (EČO)

Specifikace platby Konference 2023 -delegace

Konference 2023 - usnesení

 

Složení KSST LK

Předseda KSST Liberec

Ing. Jiří Veselka

řízení svazu

 

veselka.jiri@seznam.cz

Hospodář KSST Liberec

Ing. Ivo Petříček

ekonomika, KR, webové stránky KSST Liberec, krajský pohár

 

petricekivo@gmail.com

Předseda STK

Ing. Vladimír Milata

řízení mistrovských soutěží

zadávání výsledků - STIS

 

milata.v@centrum.cz

Předseda KM

Bc. Martin Protiva

řízení soutěží mládeže

TMK, projekty a granty

777 263342

martinprotiva@seznam.cz

Člen KSST LK

Ing. Jan Varcl

 

 

j.varcl@seznam.cz

Ostatní funkcionáři zabezpečující práci svazu

Revizní komise

Jan Vrabec

člen

 

vrabec.ovb@gmail.com

Vlastimil Pecka

člen

 

pecka@educaquality.cz

Antonín Bělonožník

člen

 
Antonin.Belonoznik@seznam.cz

Komise STK

Vladimír Milata

předseda, vedoucí soutěže

 

milata.v@centrum.cz

Petr Zahradník

člen

 

petr.zahradnik76@tiscali.cz

Jan Kaněra

člen

 

kanys.03@seznam.cz

Komise KM

Martin Protiva

předseda

 

martinprotiva@seznam.cz

 

Tomáš Martenek

člen

 

tomas.martenek@nemlib.cz

 

Aleš Bayer

člen

 

adunek@seznam.cz

 

Daniel Brumlich

člen

 

danielbrumlich@seznam.cz

         

 

IČO - 22895311

Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu 2608251309/0800,

Variabilní symbol: 34xxxxxxyy, kde xxxxxx - šestimístné EČO klubu, yy - specifikace platby